Venstøp - Grini

Kilde: Bamble tingbok 1704-09

 

6 desember 1708

Gunder Wenstub og Peder Grini må betale sakefallsforpakteren 14 rdl hver for slagsmål.

Hans Jensen må bøte 14 dlr for å ha beskadiget Christen Olsen med sin kniv i hans lår i Jon Bøes bryllup. Han var også blitt enig med sakefallsforpakteren Søren Rasmussen.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side