Stensåsen

Kilde: Bamble tingbok 1704 - 09

 

8 april 1709

Dom avsagt: Sakefallsforpakterens svoger Efwen Steensaasen må bøte etter loven 9 rdr til forpakteren innen 15 dager, fordi han har slått Tollef Løberg i hodet med en kanne hos Ole Lie i Skien, hvorom det og er ført vidnesbyrd.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side