Holm - Dyrkoll

Kilde: Bamble tingbok 1704 - 09

 

22 juli 1709

Niels Holm må bøte for å ha slått og ilde støtt Halvor Olsen på Aas-eie, i gjestebud på Tufte etter salig

Jørgen Holst. Jens Hoppestad og Laurs Aas må også bøte for slagsmål sammen i bryllup på Dyrkoll.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side