Hoppestad

Kilde: Bamble tingbok 1709-14, nr 6

 

22 juli 1710

Albrit Lougaasen var kalt inn til vitne, og fortalte: "Nu i vinter, inde til Kirsten Korporals i Scheen, var vidnet, saa og Halvor Hoppestad, Peder Grini og Jacob Jønnevald, kom da Halvor Hoppestad og Jacob Jønnevald i trette om hestebytte, saa slog Halvor Hoppestad til Jacob Jønnevald med haanden under øret, med samme fløy Peder Grini i haarit och munden paa b och ruskte ham saa blodet stod af hans Mund, och kaldte saa Jacob Jønnevald Peder Puller, saa tog b en potte kande fuld med øl och slog i hoedet paa Jacob Jønnevald, saa hand bløde........ saa skilte vidnet och b dem fra hin anden."

Beror til neste ting, at Kirsten får ført vidner.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side