Grini

Kilde: Bamble tingbok 1709-14, nr 6

 

7 desember 1711

Rasmus og Christopher Grini må bøte, for å ha slått og voldelig overfallt Christian Wenstub i hans eget hus, samt "røsted och skieldt hans hustrue (iflg vidner) for en hoere". .....hvoretter konen satt i skorstenen og gråt.

Rasmus Grini bøter til Kongen 3de 6-lod sølv, og hvis han har skjelt hustruen, ikke komme henne til noen forkleinelse på hennes navn og rykte i noen måter.

Dagen etter, den 8 desember, blir Christian Wenstub og hustru innstevnet for sakefallsforpakteren Søfren Rasmussen, for deres ekteskaps bøter.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side