Lagmannsgården (Gjerpen Lille)

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 78, år 17171717Denne Sag gjelder aabotsfall paa Lagmandsgården i Gjerpen og er datert 14 Sept.

Enke Magdalena Høyer, enke etter Assistenseråd og laugmand David Gorrisen procederer på at Sorenskriveren hadde pålagt enken 
og arvinger årbod på det godset de satt på. Dette syntes visst enken ikke var riktig, likesom Assessor og lagmann Giert Lange
syntes det var enten for lite eller for meget og var på en eller annen måte skuffet. Overhoffretten konkluderte med at saken var så
klart og omstendelig behandlet ved underretten at man ikke kan skjønne at enken eller noen andre kan ha årsak til å være misfornøyde,
og at "Vice-Laugmanden" ikke hadde grunn til noen "passion derudi".


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side