Bratsberg med Follaug

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 47, år 1718

Torsdag 27 okt.1718Geheimeraad Adler contra general Leutnant von Osten og baron Schach.Hans Exellence Geheimeraad Hr. Friderich Christian Adler er, som ældste Broder, efter loven, berettiget til, at indløse fra 
Hr. General Leutenant von Osten og Baron Schach deris anparter i Giemsø gaard, Bradsberg og Follaug gaarder
med underliggende 8te Sauger og meere gods, sampt sit Patronatus til Gierpens Kirke med sin tiende og aarlige indkomster,
saa og i Gierpens provsties gods, som alt, effter Skiderne, ere Kiøbt af hans afgangne fader General Admiral Hr. Cort von
Adler
i de aaringer 1666-1668 og 1673.
Thi stadfæstes i alle maader de indstevnte Domme.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side