Venstøp

Kilde: Bamble tingbok 1719-22, nr 7

 

31 mars 1719

Fogden contra Laurs Gundersen for slagsmål med Zacharias og Claus Venstøp.

Vitnet Tolf Tofte forteller: Han så at Laurs Gundersen Aas og Claus Christensen var sammen og droges hos Hans Christensen i Scheen. Siden hørte han at de var sammen i "swalen", og svalen falt ned med dem i hagen (haugen), og da vitnet kom ut, var de ved svalens nedfald blitt skilt fra hverandre i hagen.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side