Ås

Kilde: Bamble tingbok19 juli 1720

Ole Romsdøling var 2 juledags aften inne hos hans svoger Christen Hansen på Aas eie, var og der inne Christen og Solfe Bøe, 
kom siden inn Laurs Gundersen Aas, uten noen hilsen, og spurte Ole Romsdøling om han var husbond i huset, og med det samme
slo han til ham under øret med hånden, og deretter spurte om de var gode venner igjen. Sa Ole Romsdøling, "for ald den uwenskab ieg har med dig, og begierede saa Laurs Aas, at han vilde slaass med ham,
førend de blifver venner igien, gick saa fra Laurs Aas og vilde intet have med ham at bestille". Christen Hansen far, Hans Haraldsen, hadde bedt ham holde julefred, så slo han iflg. sønnen også etter ham og rammet ham paa hodet. Det kostet 9 rdr, pluss i helligdagsbrøde 1.1/2 rdr, men for det siste slag ble han fri, siden det ikke er tilstrekkelig vitnesbyrd.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side