??

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 53, år 1721	

Onsdagen d. 3 sept1721Raadmand Giert Hansen Contra  (Iver) Jon Arentsen.Joen Arentsen hafer først d. 7 okt 1715 ladit tingleese en hannem af Borgermester Peder Simonsen d. 28 November 1714 given obligation, 
hvorudi samme pantsettis dend nu omtvistende Kornhave, affterat bemeldte Borgermester Peder Simonsens midler d. 14de Juuni forhen
til Deris Kongl. Majts befaling var seqvestreret: Og som samme obligations tingleesning iche er skied inden den tid, loven faaresiger;
Saa er deris Kongl. Majst prioriteret til Korn haven fremfor Joen Arentsen. Saaledis frafaldis dend indstævnte Laugtings Dom.
Udi processens om kostning betaler Joen Aarentsen til Raadsmand Giert Hansen tredve Rigsdaler, sex uger effter denne Dombs lovlige forkyndelse,
under adfærd effter Loven.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side