Frogner

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 79, år 1727

Onsdag d. 14 May.1727Jørgen Cardt contra Geheimeraad Adler og arvinger.Citanten Jørgen Cardt haver icke beviisliggiort for sig eller hans formand i Ægteskabet, at have vundne saadan lovlig hævd til 
gaarden Frogner og underliggende Gaupaas sæter, som kand hindre Hr. Geheimeraad Adler og hans arvinger, som rette
odelsmænd, samme gaards indløsning: Thi stadfestes i alt den indstevnte Laugtings Dom.Prosessens omkostning for denne Ret betaler
Jørgen Cardt til Hr. Geheimeraad Adlers arvinger med 30 Rd. Sex uger effter denne Dombs lovlige forkyndelse under adfærd Loven


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side