Bratsberg

Kilde: Bamble tingbok nr 16

13 juli 1758

Besiktigelse og taxation 13 juli 1758 paa Bratsberg sædegaard med underliggende Folloug ladegaard.Bratsberg gaard m.v. med underliggende skouv og eiendommer skylder 19 huder og svarer aarlig avgift 56 rdr 1 ort.Bratsberg: 

1 ny stuebygning til 2de bønder indrettet. 2 nye stalder, 2 gl lader, 1 gl. Laave og 1 gl fæhus samt en stolpebod, alt teglbelagt og i god stand.

Jordveien er ligeledis i god stand og findes fornøden skoug til husetømmer, gierder og brendefang under gaarden.Folloug:

Paa Folloug er bebygd for 3de bønder, 2 nye stuehuus, 2 nye staller og 1 nye stolpebod, 2 lader og 1 love som er i maadelig stand, 
2 gl lader og 1 love som er ganske forraadnet og brøstfeldig, item wwn gl. Stue med tilhørende 2 lader, 1 love, 1 stald og 1 fehus,
som alle ere gamle. Jordveien i maadelig stand men berget og tør. Ellers henhører under Bratsberg gaard 7 pladser og hauger med nogle Laxegrunde i elven, hvorav svares aarlig afgift til det høye
herskab 40 rdr, og 44 husetomter paa Bratsbergkleven, hvorav aarlig svares til herskabet 34 rdr 12 skilling,
hvorfor Bratsberg gaard med alle forbeskrevne tilliggelser og herliheder som følger denne gaard blev taxeret on ansadt for 3000 riksdaler.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side