Bøle

Kilde: Bamble tingbok nr 16Besiktigelse Bøle13 juli 1758Besiktelse og taxation paa gaarden Bøle i overvær af forvalter Muller.6 huder med bøxel og svarer aarlig landskyld til det høye herskab - 8 rdr 1 ort 3 skilling.Bebygd til 2de bønder: 2 stuehuus, skiultækt og teglbelagt, 2 lader, 2 laaver, 2 fæhus, 2 staller 
og en gammel boe, alle i god stand, og det ene fæhus nyt.
Fantes ellers paa gaarden vedskiul, og videre under gaarden er beliggende et strandhuus. Jordveien befandtes meget god, men er ingen udrast eller skoug til gaarden,
hvorfor samme med tilhørende lidet fiskeri blev ansatt efter taxation for 250 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side