Åsterød

Kilde: Bamble tingbok nr 16Besiktigelse Aasterød13 juli 1758Besiktelse og taxation paa gaarden Aasterød i overvær av forvalter Müller.Gaarden skylder med bøksel 2 huder, hvorfor svarer aarlig til det høye herskab 1 rdr 3 ort 17 skilling.Husebygningene i maadelig og brugbar stand for en bonde.

1 stuehuus, 1 stolpebod, 2 lader, 1 laave, 1 fæhus og 1 stall, samt et vedskiul og 3 skaatlader.

Jordveien i god stand, men i seg selv meget berged og tør. 

Ingen skoug tilhørende uden saavidt til gierde og brendeved.

Ansatt og taxeret for 69 rdr.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side