Nedre Hoppestad, Nordre og Søndre Hyni, Strømdal og Fjelldalen m.fl.

Kilde: Bamble tingbok nr 1614 juli 1758Besiktigelse og taxation paa Nedre Hoppestad med flere i overvær av Sr. Jacob Müller..Nedre Hoppestad:  ......befandtes at husebygningene paa gaarden vare gl. Og brøstfældige og bestod af 2de Stuehuus, 

2 gl lader, 2 gl staller, 2 fæhus, ganske forraadnede, og jordeveien i maadelig stand, men ingen skoug til gaarden. 
Skylder 9 h med bøksel, og svarer aarlig til herskabet 7 rdr 2 ort, ansadt derfor til 160 rdr. Nordre Hynie 1 gl. Stuehuus, 2 lader og 1 laave som var ganske forraadnede, og 1 nyt fæhus. Jordeveien i maadelig stand, men berged og skrin, det findes gierdefang i skougen og lidt til brende.
Skylder 4 huder og underligger 4 husmandspladser. Blev anmeldt for 70 rdr. Søndre Hynie Bebygd til 2de bønder. 2 stuebygninger, 4 lader, 2 stalder, 2 laaver, 2 fæhus, under gaarden 1 husmandsplads. Jordveien i maadelig god stand, lidet skoug til gierder og brende, huserne i god stand. Skyld 5 huder med bøksel, taxt 150 rdr. Strømdal Bebygd til en bonde. 1 stuehus, 2 lader, 1 laave, 1 stald, og et fæhus. Jordeveien var i god stand, og i skougen hugges gierde- og brendefang. Under gaarden ligger 4 husmandspladser. 1 laxefiskeri. Skyld tilsammen 4 huder. Ansadt for 250 rdr. Fjelldalen: 1 tylt huggen bord, svarer aarlig 1 rdr Grini nordre, 1 hud uden bøksel, svarer aarlig 3 ort og 5 skilling Grini søndre, 3 huder uden bøksel, svarer aarlig med 4 husmandspladser 2 rdr 1 ort 14 skilling. Gielden, 1 hud uden bøksel, svarer aarlig 1 rdr Fossum søndre, 9 skind uden bøksel, svarer aarlig 2 ort 9 skilling.
Tilsammen aarlig avgift: 5 rdr 3 ort 4 skilling.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side