Søndre Frogner

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog, RASak nr 107, år 1761

Tirsdagen den 13 octobris

Eodum Die1761Procurator Jens Severin Schweder som Rod Værge for afg. Lars Bindrups Børn contra Friderich Wesseltoft og hustroe.De umyndige i hvis navn Procurator Jens Severin Schweder som foregivende Rod Verge søger at indtale gaarden Søndre Frougner med 
underliggende Goupaas Sæter, ere fødde efter den tiid deeres Fader Lars Bindrup afhændede godset til Friderich Wesseltofts hustroe,
Thi stadfæstes Laugtings Dommen saavel i henseende dertil, som de fleere i Sagen forefundne omstændigheder. Og bør Procurator Jens Severin Schweder betale til Friderich Wesseltoft og hustro denne processes omkostning med 40 Rd og til Justits
Cassen 10 rd som udreedes 8te uger efter denne Doms lovlige forkyndelse under adfærd efter Loven. Procurator Hæstinge (?) billiges i Salaris 24 rd.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side