Østre Borge

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 32, år 1762

Tirsdagen den 30te MartiiNiels Andersen contra Christen Borge og Anders Hansen.Ved Bøxel Seddel af 12te Decbr 1758 har Christen Brynhildsen Borge til Anders Hansen bortfæstet det omtvistende stykke jord 
under gaarden Østre Borge, denne jord har forhen af Brynhild Hansen den 19de Martii 1725 været
bortfæstet til Anders Halvorsen og arvinger paa deres Livstiid. Nu er citanten Niels Andersen Anders Halvorsens eeneste Søn og tillige eeneste arving, efterdi han ved fortiig under skiftet
efter hans moder Else Knudsdotter af dato 9de Martii 1757 haver udlat sin søster Christentze Andersdotter fra ald hendes
Arve-Ræt efter hendes fader, moder og forhen afdøde broder, og derfor under 28 Martii næst efter erholdte Afkald fra hendes Mand Anders Hansen. Vel vil Anders Hansen med den fremlagde Attest gotgiøre, at han paa den tiid forliiget skeede ei var 25 aar gammel, og altsaa u-Myndig,
men sligt hans foregivende kan ei komme i nogen Betragtning under denne Sag til styrke for den af Christen Brynhildsen Borge
udgivne Bøxel-Seddel, ........ Anders Hansen ei her modtaget samme som en Arving efter Anders Halvorsen, men i saa maade som en fremmet er at ansee.
Thi kiendes hermed for Ræt: Bøxel-Seddelen af 12te Decembr 1758 bør u-efterrettelig at være, og ej komme Niels Andersen til hinder i den omtvistede jorde-Plads,
hvorhos Forbudet af 5te Febr. 1759 som lovlig stadfæstes. Saaledes frafaldes den eergangne Laugtings Dom, hvorimod Sorenskriverens Dom bør ved magt at stande. Denne Processes omkostning
betaler Christen Brynhildsen Borge og Anders Hansen een for begge og begge for een til Niels Andersen med 40 rdr, samt 10 rdr til Justits Cassen. At fuldbyrdes 8te uger efter denne Doms Lovlige forkyndelse, under adfærd efter Loven. Procurator Scheitlis Salarium billiges med 30 rdr


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side