Søndre Mæla (?)

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 38, år 1769

Mandagen den 3de Aprilis.1769Halvor Nielsen contra Dideric von CapelenVed foreening af 20de Januari 1744 imellem Hans Bensen, gift med første Ejers til gaarden Søndre Møhlum(*) Peder Bagges ældste Dotter 
Rachild Pedersdotter, og Peder Juul gift med yngste Dotter Catrine Pedersdotter blev bemeldte gaard overdraget yngste dotter og hendes Mand. Altsaa haver Citanten Halvor Nielsen, gift med ældste Dotter Margrethe Catrine Hans-Dotter saa meget mindre Hiemmel til den af ham paastevnte
Odels Løsnings Ret, som bemeldte hans Hustrue end ikke var fød, den gang foreeningen af 20de januarii 1744 passerede, og altsaa ikke kand arve
det, som hendes Forældre ikke ejede, da hun blev fød. Odelen er og ikke paatalt førend den 23de Decembris 1765, nesten 22 aar efter over anførte Foreening.
Thi kiendes for Ret: Dideric von Cappelen paa hands hustrue Pernille Peders Dotter Juels Vegne bør for Halvor Nielsens Tiltale i denne Sag paa hands Hustrues
Margrethe Catrine Hans Dotters Vegne aldeles fri at være. Udi Processens Omkostning for denne Ret betaler Halvor Nielsen til Dideric von Cappelen 40 rdr og til Justits Cassen 10 rdr. At udreedes og fuldbyrdis 8te Uger efter denne Doms lovlige Forkyndelse under Adfærd efter Loven. (*) I Riksarkivets kartotek over Overhoffrettens saker, står denne saken over gården Mæhlum som hørende under Gjerpen,
og det kan da muligens være Søndre Mæla det er snakk om.
.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side