Ballestad

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 47, år 1771

Torsdagen den 4de Aprilis1771Kield Larsen Ballestad contra Gunvald Olsen BallestadLovens 1te Bogs 14de Capitel og forordningen af 5te November 1723 viiser, at Eed ej af Parterne maa aflegges, 
førend efter foregaaende Dom, Gunvald Olsen Ballestads uefterrettelige Declaration inden Retten kunde ej hiemle
Dommerne Ret til at antage Eeden uden paa Lovlig Maade og efter Lovlig Omgang ey Liige saalide det som
Gunvald Ballestad derefter har forbundet sig til at betale Citantens Fordring, ligesaa liden grund har Sorenskriverenhavt til samme
ved Dom at paalegge ham.
Thi kiendes for Ret: Laugmandens Dom bør ved Magt at stande, dog saaledes: At Processens Omkostning for alle Retter ophæves
og de Sorenskriveren idømte bøder frafaldes. Procurator Germans anførte Salarium billiges med 24 Rdr .


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side