Søndre Frogner

 

Kilde: Oberhoffrettens Affsigtsbog,  RA

Sak nr 82, år 1779

Mandagen den 27 September1779Kammer Raad Poul Hansen Contra Jocum AdzleuffDa Kammer Raad Hansen ved Kjøbe-Contract af 20de April 1774 overlod gaarden Syndre Frougner til Jocum Adzleuff, 
erklærede han i Contractens 1te post, at gaarden imod hans Caution i aaret 1773 var kjøbt af hans søn, Capitaine Hansen,
hvorfore Kammerraaden i slutningen af denne post forbinder sig at extradere til Adtzleuff bemeldte hans søns paa denne
gaard NB erhvervende :/ ikke erhverede :/ Auctionsskjøde. Det var altsaa selgerens pligt betimeligen og behørigen at drage
Omsorg for Erhvervelsen af dette skjøde, som et Hoved-Hiemmel for kjøbet; helst da det i Contractens 5te post er fastsat,
at om ikke skjøderne /: nemlig Auctions-skjødet til hans søn og hans eget skjøde til kjøberen :/ blev af ham præsteret til
25 julii 1774, skulle han til Kjøberen Jocum Adtzleuff betale 100 Ducater; Lige Summa Kjøberen skulle erlegge i Mangel
af Kjøbe-Summens Betaling til de stipulerede Terminer. Jocum Adtzleuff har paa sin side i alt opfyldt Contracten, men Kammerraad Hansen ikke, Thi hverken hans skjøde af 25de
Julii 1774 med hans søns paategning, eller hans søns Transport-Skjøde af 29de Julii samme aar, kunde være kjøberen Hjemmel
nok efter Contracten, i Mangel af Auctionsskjødet, som først er præstered den 13 Augusti derefter og dog tilligemed selve
skjødet er endnu i Kammer-Raad Hansens Værge, der og ikke har forfulgt sin til Laugtinget udtagne stefning, hvilket forresten
intet releverer i Sagen, iche begge parter have begiert endelig Dom: Men da kjøbet ikke kand siges hjemlet efter Contracten, førend alld Auctionsskjødet, som først er tilveyebragt den 23 Aug,
istæden for 25 julii, saa Kiendes for Ret: At ergangne Domme bør ved Magt at stande: Udi Processens Omkostning for denne Rett betaler Kammerraad Hansen til
Jocum Adtzleuff 40 rd og til Justits-Cassen 10 rd at udreedes og fuldbyrdes 8te Uger efter denne Dombs lovlige
Forkyndelse under adfærd efter Loven


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side