Nordre Foss

Kilde: Bamble tingbok nr 21

6 november 1779

Besiktigelse av Nordre Foss.Iflg eieren prokurator Gasmanns begjæring..............Skjøte fremlagt paa gaarden No. Foss med Foss qværnebrug, dateret 12 april og tinglest 4 mai d.a., 
til samme betaling haver han laant 2800 rdr af afg. Postmester Hans Knudsens Boens arvemidler, for
at godtgjøre at pantet er tilstrekkelig for de 2000 , herav besigtiget........ No. Foss, 6 huder. Kvernehuset 1 hud, tilsammen 7 huder. 1. 1 ny stuebygning med 7 værelser udi kiøkkenet indberegnet og 6 jernkakkelovne, bygningen gulmalt og belagt med rødt stentag. 2. Bryggergus og drengestue under en bygning. 3. Nok en aparte stue med kammer og kiøkken udi 4. 2de Lahder med laave i midten og 2de skygger ved siden, 1 vognskiul eller vognremisse, foruden stald under tag med lahden,
alt tækket med tegltak, 1 stolpebod ligesaa tekket med rød tagsteen, 2 de fæhus og svinehuus med hoentag belagt,
alle at være i nogenledes stand. Til gaarden henhører og underliggende 5 husmandspladser, hvoraf haves i aarlig afgift 25 rdr. Af qværnebruget betales ligeledes aarligen i forpagtning af herr von Løvenskiold til Fossum 50 rdr. Kan fødes sommer og vinter 4 hester, 24 voxne fæcreature foruden souver og andre smaacreature. Der saaes aarlig paa gaarden af alle sorter sæd 20 tønder. Skov ikke andet end i udhavnen, til brendeved, gierdefang og noget til reparation i tilfelle. Skjønnedes med underliggende qvernebrug, 1 tømmertekst i elven hvoraf aarlig svares 2 rdr, m.v. verd: 3000 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side