Austad

Kilde: Bamble tingbok nr 21

9 september 1780Besiktigelse Austad (1/2 gaard), skylder 2 huder.Kan fø 1 hest, 6 kyr og smaakrøtter,

Utsæd 6 td korn av forskjellige slag, dog ingen bekvemmelighed til skoug eller fæhavn, dog beliggende i en egn, saa gaarden til alle tider kan vedblive.

Takst 400 rdr.Skjøte fra medarvinger til Hans Hansen Bratsberg efter moderen, Anne Marie Bratsberg, datert 4 desember 1776.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side