Sokka

Kilde: Bamble tingbok nr 21

21 sept 1780

Drapssak mot Gunnar Hansen Suchen fordi han natten til 10 juli kom i klammeri og slagsmål med Isach Gunnersen, 
hvor Isach skal ha fått slik skade at han døde 25de ditto. Gunnar Hansen hadde sitt leie på sin låve. Han hadde på den tid, såvel som bestandig hatt sitt leie på låven;
ingen andre lå der med ham på den tid; ikke heller har noen ligget der med ham siden enn hans kone som har ligget
der siden hun ble frisk, tilligemed piken Berte Povelsdatter. Isach Gunnersen kom til ham om natten mens han sov; sparket opp døren, og ifølge Gunnar, sa han ingenting,
men bare overfalt ham, som hadde sovet. Han hadde ingen annen måte å berge sitt eget liv på.
Han hadde ikke slått ham med noe, bare holdt ham og således ført ham ut gjennom døren og ned over broen.
Dennes høyde var som "en Karlmands Hage" og det ligger sten i grunden. Da Isach var borte, gikk han like til sitt arbeide, som var på sagen i byen. Følgende vitner ble ført: Jacob Olsen Holmen, Gregers Halvorsen Mustvet, Sigur Kittilsrød og Nils Aslachsen Berg.
Avdødes enke var Ajet Hansdatter. Saken utsettes. -------------------------------------------------------------------- 22 november 1780 Det kommer fram at Gunder var blitt såret av Isachs bajonett.. Hans gamle kone var blind og lå i stuen sammen med tjenestepiken.
Det var ikke flere folk på plassen den natta. Ellers lå til seters Peder Smithes tjenestepike Torber Gjertsdatter, og
hadde med seg en dreng på omtrent 12 á 16 år, ukonfirmert. Begge var dagen eller kvelden før, gått ut for seg selv;
man visste ikke om de om natten var kommet tilbake til deres leie som de hadde på stolpeboden på Suchen. Isach kom fra et bryllup på en plass som het Hullet, til sitt hjem, hvor han tok sin bajonett og gikk til plassen Sucha. Et vitne hadde hørt at konen til Isach hadde fått ham til å oppsøke Gunnar den natten, fordi hun hadde til gode noen
få penger hos Gunnar, som hun ikke kunne få, og som hun ville bruke for å komme i det bryllupet, hvor hennes mann Isach var gått forleden. Sucha lå 5 á 6 børseskudd fra Puttekåsa. Et vitne, Nils Aslachsen Berg, kom den dagen Isach døde, i sitt ærend til Sucha for å slå høy for Sr. Peder Smith. Senere dom: Han frir seg med ed; at han kun handlet i nødverge. Han blir frikjent .

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side