Gulset

Kilde: Bamble tingbok nr 22

23 november 1781Besiktigelse og taxation, 2 huder i Gulset,

Rekvirert av Peder Stiansen fra Wøye i Drangedal, som nu eier og beboer den.Lagrettet: Knud, Jens og Alf Aarhuus, Ole Falchum, Knud og Niels Gulset.

Overvært av bygdelensmanden Peder Christensen Limi m.fl.Produserte sitt skjøte utstedt av enken Elen Jansdatter med lagverge og lensmanden Christen Lund 
paa sin myndling Isach Nielsens veigne, datert 6 september 1719. 1. En stuebygning, 17 omverv, 6 lafter: En dagligstue og et kiøken. Ved den nordre ende af denne stuen var der et
lite bryggerhuus tilforent, hvorudi var skorsteen, men derimod ingen i kiøkkenet. Taget af stuen var belagt med steen
(til dels gammel). I tilfelle dette brøstfeldige hus repareres: Opreises, settes paa en høyere muur paa grund af senkning i grunden. 2. En bygning indrettet til kornlahde i den ene enden, fæhus i den andre ende, og laaven at treske paa midt i mellem.
Fæhuset saa forraadnet at kreaturene ikke uden livsfare kunde staa derudi. Ikke alt i veggene engang tjenlig til brendeved.
Det beste af alt var stenen paa taget. 3. En gammel stald med 2 spilltaug pg stallade til under ett tag, men taget af hon. Forraadnet, dels af ælde, dels af uforsynlighed. 4. En liden stolpebod med hontag. 5. Et lidet vedskiur, hvorudi tillige var indrettet et grisehuus. Jordveien: Ganske i vanmagt. Fattes saavel gjødning som rødning og rodhugning. Or, bjørk of vierskog opgrodd paa søndre kant af jordet.
At sætte denne jordvei udi complet stand ved Digeskiæring, rødning og videre, dog except husebygninger
skiønnedes at ville medgaa i det minste 200 rdr. Skogen: Der findes nu ikke engang forsvarlig husetømmer. Men ved at blive fredet 10 à 12 aar og lenger skiønte retten fuldkommen
at skoven kunde blive til en stor ophøjelse udi gaardens Værdi. Videre forekom ikke rettens begranskning og taxation, dette undtaget: At Peder Stiansen har bekostet en fiske grund i elven oprensket,
der har kostet ham 3 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side