FollestadKilde: Bamble tingbok nr 22

24 mars 1782

Taksasjon i Follestad.Efter begjær af Knud Thomasen over hans eiende hus i Follestad under Bratsberg gaard ved Skien beliggende, for derpaa 
at erverve et laan af 200 rdr af Skien Byes Hospital. Ole Andersen Follestads enke Pouline Hansdatter møtte med laugverge og erklærte at have solgt ham disse huse for 360 rdr,
men ikke meddelt skjøte da alt ennaa ikke var betalt. Vaaningshuset: 1 stue, 2 kammere, 1 kjøkken med 2 kakkelovne i værelsene, belagt med rød teglsten og veggen bordkledt, samt rødmahlet. Med huset følger 2de kiøkkenhauger. 1 lahde, 1 fæhus og vedskur under ett tag, samt 1 bryggerhus med skorsteen og bagerovn og 1 lidet svinehus. I denne forfatning og efter stedets beliggenhed strax ved skibs-løbet til Scheens Brygger, hvor Næringsveierne ere mange - 310 rdr. Det ble meddelt at huset var ansadt i Skiens Brandcasse.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side