Sanni

Kilde: Bamble tingbok nr 222 september 1783

Besiktigelse paa gaardeparten Sanna.

Iflg begjæring af Christen og Brynild Borge som eiere hver for sin anpart af 2 huds skyld, udi gaarden Sanna i Gierpen Prestegield.Skjøte: Christen Brynhildsen paa 1 hud 4 skind mod betalte 933 rdr 1 ort 8 skilling, datert 24 april 1782.Stuebyngning: 1 stue, kammer med vinduer og kakkelovn, samt kiøkken med skorsten og bagerovn.Jordveien: misbrugt, udyrket og slet forarmet, som bekjent af sine forrige eiere aarligen avloed avlingen og ikke med mindste giødsel 
igien ophevdet. Udi beste jordet saas beliggende en myr, saa oversvømmet at man neppe kunne gaa tørskodd over paa tørreste tid af aaret,
begrodd med smaakratt og løvris over alt. Maa til sine eieres nøtte afryddes, igiennemskiæres paa mange stæder med grøfter til vandets afleding og hiælpes med giødsel. Skougen i fortiden aldelis forhugget, saa nu ikke ringeste hugstebrug til afsetning, uten fare for at mangle det nødvendigste til bygningstømmer.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side