Søndre Rising

Kilde:  Bamble tingbok nr 22

4 februar 1784

Brandtakst for Søndre Rising.

Taxt over de husebygninger prokurator Ludvig Lorents Hyphoff paa sin der eiende jordepart har opbygd til 
indlemmelse i den for Norge anordnede almindelige Brandforsikring. 1. Hovedbygning, ny opbygd, 1 stor stue med 4 fag engelske vinduer, 1 toetasjes kakkelovn med jernrør og brandmur,
som gaar i kiøkken skorsteenen. 1 sengekammer med 2 fag engelske vinduer, 1 toetasjes kakkelovn med brandmur og jernrør,
som ligeledes gaar i kiøkkenskorsteenen, derhos kiøkken med 1 fag engelske vinduer, skorsteen som gaar lige rett op giennem
taget, ildstedet belagt med jernplade og jernstøtter, samt forseet med 2de jernringer lagte og indmurede for at holde muren.
Foran kiøkkenet en gang med døre og laase, og paa den vestre side i gangen et spisekammer med dørlaas og 1 fag engelske vinduer.
Trappe i gangen til overværelser, hvor findes Bielker anlagt og indrettet med 2de engelske vinduer, 1 trappe foran indgangen,
alt smugt bygget og vel arbeidet. Taget belagt med nye rød tegel; under neden bygningen 1 opkastet og muuret kiælder, samt tillige
1 boed at indrette adskilligt udi med dør og laas for. Paa sydsiden af hovedbygningen anlagt en urtehauge med gierde af treverk
som staar lige tet ved hovedbygningen. --- 700 rdr. 2. 1 stuebygning paa nordre kant, stue med 3 fag vinduer og 1 enetasjes kakkelovn, samt afdeling udi til kiøkken, under kiøkkenet
en kieller. I bygningen, skorsteen med bagerovn og over bagerovnen, en skiultekning af rød steen. Foran denne bygning 1 indkled
gang og imellem denne og hovedbygningen, en gang aller aparte sval, taget belagt med nye rød teglsteen, og bygninger nye samt i
det hele i god stand, anslaatt --- 80 rdr. 3. Vedskiul af bindingsverk, indkled med bord og malet med bruun rødt, samt belagt med rød tegl --- 50 rdr. 4. Ladebygning af tømmer, tekket med tegl, med skygger, laave o.s.v......., nytt og vel arbeidet. --- 200 rdr 5. Paa nordre side stall til 3 hester, under samme tag 1 fæhus til 4 kiør med gang imellem dette og stallen, i hvilket sidste og er 1 windue.,
taget med teglsteen, nytt og i god stand. --- 50 rdr Tilsammen: 1080 rdr. Rekvirenten hr. Hyphoff fremviste ogsaa at have anskaffet seg de anordnede brandredskaber, 7 læderspande, 1 stige og 1 brandhage, alt i god stand.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side