Austad

Kilde: Bamble tingbok nr 23


2 august 1786


Retten ble sadt paa Austad for efter Thor Andersens begjær at uddele 1 huds skyld af gaarden, som han hafde kjøpt af Gunder Hansen.

......ble afdelt og merket......
Det var laavet et pengelaan af Østre Porsgrund publique penge, .....bad derfor om et skjønn.

Jordveien skrin og mager, dog opryddet og god jordmark, som ved ophevding kan blive nesten en gang saa god som der er. 
Ikke bebygget for tiden, men ligger i en fordelagtig egn, ikke langt fra lahdestedet Porsgrund, hvor eieren daglig kan have fortieneste
baade med kiørsel og melkesalg. Ansaa lagrettet at paa jordveien kan føde 3 kiør og 1 hest. Ingen utmark til. Skiønnet til alle tider verd 250 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side