Osebakken

Kilde: Bratsberg amt, Pakke 306 - Taksasjoner, domsakter 27 januar 1787

Ekstrarett på Limi 27 januar: Tyverisak mot Ole Hansen Kusk.

Forsvarer var Procurator Gasmann.Ifølge forhør:Ole Hansen av Osebakken under Gjerpen Sogn har for 3-4 uker siden solgt 2 dobbelt sydde lær bakseler til Christian Hansen Høyset for 2 rdl, 
som han angir å ha kjøpt av en fremmed person østfra, som ga seg ut for salmaker. Kjøpmann Jacob Aall av Østre Porsgrunn vedkjenner seg imidlertid disse bakseler som sin eiendom. Selene var noe brukte, og kjøperen brukte
dem inntil Aall kom og hentet dem som sin eiendom. Han sa seg født i Grue prestegjeld i Solør, fra en plass under gården Brandvold, av far Hans og mor Kari, som døde da han var 4 år,
og han vet derfor ikke foreldrenes farsnavn. Han var der til han var 20 år. Deretter i fru Anchers tjeneste i Kristiania i 3.1/2 år. Deretter hit til distriktet. Han hadde tjent som kusk hos fru justitsrådinne Ancher; her hos kanselliråd Løvenskiold og siden bodd på Osebakken. DOM: Tvigjeld med 3 rdr og hovedlodd forbrutt, alt til Kongens kasse. I tillegg skal han miste sin hud i fengselet. Kjøperen Christian Hansen Høyset skal avlegge sin korpelige ed på at han var uvitende og således verken var tyv eller medviter. Den anklagede sa seg tilfreds med domme. Attestert: Pisket i sin arrest på lensmannsgården Limi, i vitners overvær, av bygdevekteren Jacob Hansen. Christian Hansen Høyset frir seg ved ed.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side