Lia u/ Meen

Kilde: Bamble tingbok nr 2310 september 1788

Besiktigelse på plassen Lia under Meen.

Besiktigelse og taxation paa forbedringer paa pladsen.

Rekvirenten Halvor Knudsen Meen sier: Alltid tilhørt Meen, i noen tid bortfæstet til Abraham Larsen som for ca 12 aar siden 
overdro sin besiddelses- og rydnings-rett til rekvirenten. Han har betalt for pladsens avstaaelse 40 rdr. De forbedringer han de siste 12 aar haver anvendt paa pladsen: Til agger og Engeland opdyrket 26 maal,
samt opskaaret en del diger af vidtløfdig lengde. Vidner: 26 maal af ganske udyrket jord, hvor efter deres skjønn kan saaes 9 til 10 tønder, og at han omkring
samme haver opskaaret adskillige diger til vandets udledelse. Ang. Skoven: Da Halvor Knudsen tiltraadte gaarden, var skoven tilliggende gaarden Meen i meget maadelig
forfatning, men efter deres skjønn nu dobbelt saa god da de er bekiendt at han haver fredet samme. Jordveien: Digerne som bevidnet, blev bekreftet ved besiktigelsen

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side