Ødegaarden

Kilde: Bamble tingbok nr 24

15 juni 1791

Besiktigelse og taksasjon på gårdeparten Ødegaarden.

For pengelån av publique midler som ham (rekvirenten Anders Hansen) er belovet av skole-forstanderen i østre Porsgrund, hr. Jeppe Andersen.Utlagt på skifte etter hans salige kone 12. Mar 1790,  6.3/4 skinn med bøksel.

God oppdyrket jord til "6 kiørs foder og 2 hæster foruden smaacreature".

Dessuten utsed til 9 á 10 tønner. Uthavn til kreaturene, men skog kun til brenne- og gjerdefang.Gårdeparten i det hele skylder 8 skinn, men barna er utlagt 1.1/4 skinn.6.3/4 skinn = 650 rdr.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side