Nordre Falkum

Kilde: Bamble tingbok nr 2419 september 1791

Besiktigelse Nordre Falkum

Den part som før ejdes af afd. Søren Falchum, nu af  hans umyndige datter Anne Kirstine Sørensdatter.

Rekvirenten var morfaren Peder Andersen Meltvedt, monsr Mathias og Peder Falchum, som hendes sødskenbarn, 
for i fremtiden at godtgiøre reparations og forbedrniger i sin tid, eller avkortes i myndlingens intægt. Hovedbygningen bestaaende af 5 værelser, dagligstue og sengekammer, storstue og storstue-kammer. Til bygningens conservation overalt anstryge samme med brun oljefarge, ligesom den tilforn har vært, 4 par lemmer til søndre kant af vinduerne. I henseende her er megen mangel i dette sogn paa trematerialer, i særdeleshed bygningstømmer, saa blev antaget at bygge fæhuset av steen 36 fod langt. Alle husene tækkes forsvarlig med rød teglsteen. Et gammelt sledeskur rives, og settes paa østre side af drengestuen, og tekkes ligesom drengestuen med teglsteen. Urtehaugen bliver med disse forandringer utvidet og anlagt meere sørlig, 48 alen kvadrat, og saaledes at samme kan have
formiddag og eftermiddags-sol. Denne forandring med urtehaugen vedtog formynderen Peder Meltvedt at giøre uten derfor at kreve noe vederlag. Summa reparation m.v. som antegnes til udbetaling: 376 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side