Åltvedt

Kilde: Bamble tingbok nr 2430 september 1793

Besiktigelse og taksasjon av Åltvedt.

På den part som forhen har tilhørt Mathias Fløtterød, men nå overdratt til Halvor Isachsen og sønn Lars Halvorsen (dette gjelder et pengelån).Skjøte på 1 hud 2 skinn hvorav svares landskyld til Eidanger kirke 2 rdr 16 skilling.

Eiendommen ligger i nærheten av ladestedet Porsgrunn, kan ha årlig fortjeneste med melkesalg og kjørsel på stranden.

5 kyr, 2 hester foruten småkreature.

Skog, ingen uten til brensel og omtrent sommerhavn til 3-4 kyr.

Husene gamle og meget forfalne.

Veredi av 1 hud og 2 skilling _ 900 rdr.

(Husene=150 rdr, jordveien= 750 rdr.)
© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side