Austad

Kilde: Bamble tingbok nr 2418 oktober 1794Besiktigelse og taksering av Austad

Den del som brukes av Hans Christensen, 1 hud med bøksel.Forbedringer som er gjort:

Nytt fæhus av 12 omvervs høyde innrettet for 7 kreaturer og 1 saue "gaer".

Samt 1 grisehus i gangen eller skåren, nå belagt med bordtak, men vil til sommeren pålegge teglsten.Under låven oppført en stall av mur, da den gamle stall var ganske forråtnet og falleferdig.

Har malt vinduer, karmer og dører i våningshuset.Jordveien:

Rothugget på den østre side mot Øyesand, samt oppløyet og hevdet et stykke derav. Oppkastet et nytt gjerde mellom 
ham og Ole Sanna. Anså fornøden å anskaffe gjerde mellom seg og Øyesand. Tømmer må han skaffe av egen skog som han eier i Sanna gård, da Ougestad gård ikke tilligger noen skog. Gjerde mot Øyesanna anså retten unøden, "efterdi en myr eller bek samme faller udi, ej kan blive bestandig."

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side