Sokka østre

Kilde: Bamble tingbok nr 24

23 april 1796 Besiktigelse og taksasjon av Østre Sukka.Rekv.: Eieren Torbjørn Nielsen.

Gjelder: Pengelån.Adk. Skjøte 1/2-1790, 1 hud med bøksel, hus og herlighet.

Til gårdeparten en del udraster som kan opparbeides til Ager og Engeland, kan p.t. føe 4 kyr, 1 hest, foruten endel små kreatur.

Nødvendig og beboelige huse.

Takst: 350 rdr© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side