Jarseng u/ Langerød

Kilde: Bamble tingbok nr 24

5 juli 1796 Besiktigelse og taksasjon av plassen Jarsengen u/ Langerød.Rekv.: Eieren Jens Olsen.

Gjelder: Pengelån.Adk. Skjøte 5/8-1794, 1.1/2 skinn med bøksel.

En del udraster som kan opparbeides til "ager og engebond", for tiden kan føes 2 kyr og endel småkrøtter, og utsæden  til 3 tønner.,

 men skjøntes ved oppdyrking at eiendommen kan bli dobbelt så god.  Nødvendige og beboelige hus, samt skog til brenne- og gjerdefang.

Eksklusiv skog og hus: 300 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side