Bekkevar

Kilde: Bamble tingbok nr 24

19 juli 1796

Besiktigelse og taksasjon av Bekkevar.

Den part Ole Gunnersen eier og påbor.
Det gjelder et pangelån.
1 hud med bøksel, i god opphevdet stand.
Før 2 hester, 6 stk voksne fe og 16 stk småkreaturer.
Ingen skog, derimot en del utraster som ved opparbeidning "merkelig vil forhøie eiendommens verdi."
Takst utenom husene: 800 rdr

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side