Bekkevar

Kilde: Bamble tingbok nr 24

19 juli 1796

Besiktigelse og taksasjon av Bekkevar.

Den part Gunner Nielsen eier og påbor.
Det gjelder et pangelån.
8 skinn med bøksel
Adk. Skjøte av faren Niels Andersen meddelt 1 sept 1795.
God opphevdet stand, føder årlig 1 hest, 5 voksne fe, og 10 småkreaturer. Gårdeparten tilligger en del uppdyrket jord, som ved opparbeiding "merkelig vil forhøie sammes verdi".
Bebygget med gode husebygninger for en bondefamilie. Verdi (husene ubrtraktet) : 500 rdr

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side