Meen nordre

Kilde: Bamble tingbok, nr 24

29 oktober 1796

Besiktigelse No. Meen.

Rekvirent: Amtmann Pettersen - vedr. Forbedringer siden 1 mai 1792
da forrige besiktigelse ble avholdt.
Blant takstmennene: Halvor Meen - "Herforuden til stæde Tømmermæster Aslak Rustad"

1. Latt oppsette en fløybygning på østsiden av hovedbygningen
med 4 over - og 4 under-vinduer. Foruten en gang mellom hovedbygningen og denne.
2. Tilbygget ladebygningen 2 skygger på den østre vegg og kledd ladebygningen på søndre side,
likeledes påhugget ladebygningen 2 dører til utkjørsel og bygget dertil "Laahve Broe", alt til bekvemmelighet i kjørselen.
3. Oppført et stakittverk omkring hele forgården.
4. Latt oppkaste og opptømre en brønn midt i bakgården for at erholde vann til kreaturene, 18 fot dyp.
5. Panelt og malt 2 værelser.
6. Latt bekoste oppkastet en dam i frugthagen for at fratrekke frugttrærne den ved jordens fugtighet faldende kilde.
Plankeverket omkring frugthaven dels forråtnet, dels ved vinden brekket.

I fløybygningen var 9 fag engelske vinduer, 4 ruter høy, og et enkelt ditto i gangen mellom bygningene,
her i fløyen var også kontoret. I bryggerhuset innmurt en stor bryggepanne på 2 tdr rum pluss bakerovn,
muren var vidløftig og av en bekostelig grunnvold. Taket på bygningen overalt belagt med rød sten,
men bygningens rum ikke kledd. Bygningen ansett verd 800 rdr. Stenen og materialene da bygningen ble oppsatt
og i nærværende tid har vært og er meget dyr.

Alt i alt: 1062 rdr.


© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side