Falkum

Kilde: Pantebok 1

24 sept 1797

Aastedssak 24 sept 1797 fortsatt fra 26 sept 1795

Da ble retten satt på den part i gården som Gunder Larsen bebor, Vestre Gulset eller Myhren kalt, mellem Gunnar Larsen som citant, contra de flere eiere og opsiddere i Gulset gård, nemlig Peder Stiansen, Kittil Knutsen, Niels Gulsets enke med laugverge, samt Peder Falchum og Ole Pedersen Meltet, betreffende inndeling i skov og mark samt alle på gården tilliggende herligheter i forhold til enhvers skyld.

Citanten bad 1, vitne Peder Salveson tilspurt:
1) Om ikke vitnet bekjent at Gunder Larsen eier 2 huder i Nordskoven Sameie, samt udi Ebbes Plads for 2 huder.
2) Om vitnet vet hvor meget Ebbes Plads har betalt årlig og hvad videre tilhører samme plass.      
3) Om vitnet vet at der er nedhugget av hjemmskoven til plassen, som først har nedhugger til kulleved og kaaser og således derefter indtaget til eiendom av de andre eiere.
4) Hvor mange pladser der således er indløst at det er ham til stor fornærmelse og skade.
5) Om sådant ikke er skjedd etterat Myhren er lagt i skyld.
6) Om vitnet vet og er bekjent at den opsatte dam er ham til skade både på skov og mark.
7) Om vitnet vet hvorledes vadrætte og fiskerfe er kommen fra og om ikke Gunder Larsen før have og tilhører lod og del derudi.

På denne tid kom tilstede av indstevnte Peder Stiansen, Kittil Knudsen, Niels Gulsets enke med laugverge Gunner Strømdal, Gunner Nielsen, Ole Falchum eller Meltvedt og Sr Peder Falchum og efter å ha talt og handlet en tid med citanten Gunner Larsen på egne og deres myndlinger vegne.
Gunner Larsen skal i minnelighed bli tildelt til eiendom eflg hva han synes å ha hjemmel til: 1/5 i Nordskoven og i Ebbes Plads og 1/8 i Hjemskoven, til
Peder Stiansen og Kittil Knudsens anparter. Hva Gunner Larsen slik tildelt, blir eiendommelig for nuværende og efterkommende eiere av Myhren eller Vestre Gulset, men da heller ingen videre adgang til noe fellesskab med de andre oppsidderne og eiere i hjemmehavn, huse, gjerde og brennefang.
Adgang til å ta anpartene efter lodtrekning.

Peder Falchum og Ole Falchum eller Meltvedt fandt nødvendig med følgende erindring: Deres og myndlinger          Falchums eiendom i Gulset er uddelt i forhånd for seg selv, derfor dette forlig dem uvedkommende. Omkostninger betales med like meget på hver lodseier i Gunner Larsen, Peder Stiansen, Kittil Knudsen, Niels gulsets enke og Gunner Huchen (?).

Gunner Larsens del av Nordskoven skjal være en strekning begynnende og mot støtende på østre kant Århus, Hyni og Fossum gårdens eiendele. - Ved Århus i søndre kant ved en sten kalt Haslekjær stein, nordefter, vest for Åletjernmyhren, østre kant et stykke nordenfor Aalekien, videre nordover langs myhren og lien i dens nedre og vestre kant - den skov som falder på vestre side av bekken borthugger Peder og Kittil i 2 år, men hva siden der opvokser tilhører Gunner Larsen. Videre går strekningen i nord til Ulskien eller et kien og vider i Tuitting skjærret udi Tuiting Vandet, hvor Fossum skov modstøder.

Likeså Gunner Larsen 1/5 part i Ebbes Plads - på søndre side mot den såkalte Olines plads på nordre, østre og søndre side (??) For 1/8 av hjemskoven som Guner Myhren tilkommer. Begynner ved Guner Myhrens grinddele, derefter følger Kåsa-veien, sydvest omtrent til Kittil Knudsens Kåser, videre langs dessens jorders gjerde langs Hans Olsens plads til den søndre kant en målestang fra et der befindende led. Videre langs noen blikkede grantrær lige til Ålekiensbæk udi hvilken Gunner Larsen nyder ret at bygge og oprette kvernebrug, og ubehindret til fornødenhed at befeste samme til fornødenhed på vestsiden av bekken Følger bekken vestover hvor veien til Vadrette falder over samme. - Omtales som Johnskås, som tilhører Gunner Larsen, men ligger i Gunner Nielsens skov.


- Jan Christensen - Skien Genealogiske Side