Nordre Mæla

Kilde: Bamble tingbok nr 24

15 oktober 1798 Besiktigelse og taksasjon av Nordre Mæla.Rekv.: Diderich von Cappelen, over 3 huder 9.1/2 skinn i anledning "odelbaarnes prætentioner for fremtiden".Elending med bygninger: Tilsammen 32 rdr.Jordveien: Den øvre part som er flaten av jorden omkring gårdenm og den nedre part under husene, i alminnelig brukbar stand til åker og eng, 
men vestre og søndre part er uoppdyrket, tidligere for det meste brukt som uthavn. Her har von Cappelen dette år latt rydde trær og buskas,
samt gjennomskåret diker til vandets avledning. Rydningen samt dikeskjæringen, som i dette år er gjort, skjønte retten i det minste å ha kostet 120 rdr. Videre omtales et utskifte med Jacob Andersen Mæhle hvorved husene deltes. Gjerder oppsatt rundt eiendommen og som nå innhegner alt til en manns bruk. = 100 rdr. Oppbygd nytt sommerfehus i Vestjordet med bindingsverk, bordkledning og spiker = 40 rdr Reparert den gamle stuebygningen. = 50 rdr

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side