Stulen u/ Søndre Rising

Kilde: Bamble tingbok nr 25

2 januar 1799 Besiktigelse og taksasjon av Stulen u/ Søndre Rising.Rekvirent: Ole Torgiersen.

Gjelder : Pengelån

Adk: Hadde kjøpt plassen av sin far Torgier Hansen, skyld 1.1/2 skinn med bøksel.

Kan fø 1 hest, 4 voksne fe og noen får. Stuebygning og fjøs, fornøden brenne- og gjerdefang.

Vurdert til 300 rd.© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side