Skyer

Kilde: Bamble tingbok nr 25

11 januar 1799 Besiktigelse og taksasjon av Skyer.Taksasjon av Skyer, 4.1/2 skinn for 500 rdr, bekreftes for retten med ed.Det gjelder lån i Skiens overformynderi. Overformynder er Kjøpmann Jørgen Wright i Porsgrunn.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side