Østre Borge

Kilde: Bamble tingbok nr 25

11 januar 1799 Besiktigelse og taksasjon av Østre Borge.Herr Jørgen Wright som Oberformynder i Skien, ba om å få med ed stadfestet taksasjon over gården Østre Borge, 
hvilken, som eies av Brynild Christensen, skal tjene til sikkerhet for arvemidler under Skiens Oberformynderi. Bekreftet: 5000 rdr.

© - Jan Christensen - Skien Genealogiske Side