Utreist 1850 fra Gjerpen:


 
 15 April 1850 
1    Abraham Abrahamsen Hoppestad                                     24.1/2 år 

29 April 1850 
2    pige Gunild Kittilsdatter u. Grinie                                       23.1/2 år 
3    Enken Inger Eriksdatter Foss                                                    59 år
            Jacob Halvorsen                     hendes sønn                       25 år 
            Maria Halvorsdatter               hendes datter                      21 år
 
6    pige Grethe Maria Hansen Jønnevald (Innfl. 1848)                30 år 
 
7    Andreas Jensen Fossum                                                             27 år 
      og Karen Maria Jakobsdatter                                                      28 år
            Ingeborg Maria                      deres datter                              1 år