Utreist 1852 fra Gjerpen:


7 Mai 1852 
1    Christen Christensen Holm                                        20.1/2 Śr

Juni 1852
2    Hans Isaksen Riis                                                        24 Śr