Utreist 1860 fra Gjerpen:


18 April 1860     
1    Anders Halvorsen Furuvald                                              28 år         
                            (f. 6/6-32) (Sønn av Halvor Sørensen og Karen Christensdatter Nykaas)                 
2    pige Ingeborg Kirstine Jakobsdatter                         (f. 4/12-1834)     (datter av Jakob Davidsen Glende)