Utreist 1863 fra Gjerpen14 mars 1863

1 Pike Maren Abrahamsdatter ???? 27 år

17 mars 1863

2 Maria Christensdatter Borgeskov 23.1/2 år
3 Ungkar Jacob Hansen Ballestad 30 år

18 mars 1863

4 Ungkar Kittil Halvorsen 27.1/2 år
5 Enkemann Johs. Hansen Ballestad 30 år
6 Jens Olsen Aarhus 30.1/2 år
og Inger Marie Poulsdatter 29 år Ole 5 år Karen Gurine 3/4 år

10 Enke Karen Jensdatter Aarhus 60 år

19 mai 1863

11 Ungkar Andr. Larsen Kjær 23 år

24 mai 1863

12 Halvor Hansen 20 år

27 mai 1863

13 Ole Olsen Skilbred 24 år (til Sverige)
14 Lars Johan Christiansen 20 år

5 juni 1863

15 Enkem. Hans Isaksen Frogner 70 år
16 Skomaker Sig. Sigurdsen Løberg 37 år
og hustru Maria Aslachsdatter 40 år Severin 1 år

6 juni 1763

19 Snekker Peder Olsen Holm 65 år
og hustru Anne Sophie Andersdatter 50 år
Lars 20 år
Adolph Severin 17 år

-------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page - Jan Christensen