Utreist 1882 fra Gjerpen
1  10 april	Kristian Ording				1857  til Australia eller Amerika

		og hustru Sofie Olsdatter		18563  14 april 	arbeider Kristian Kristoffersen Sørbø	1864 til Hancock
4 19 april Nils Nilsen ballestad 1860 5 Kristian Pedersen Løberg 1861 6 27 april Karen Lovise Jakobsdatter Borge 1863 7 11 mai Kristen P. Braaten 1860 Se nr 19 8 17 mai Jakob Rasmussen Søli 1856 og hustru Gunhild Marie Jakobsdatter 1856 10 24 mai Karen Torleifsdatter Gløsmyhr 1856 11 25 august Lars Larsen Løberg 1866 12 Eivind Thorbjørnsen Kjær 1850 13 28 august Hans Jakob Olsen Løberg 1855 14 2 desember Guttorm Olsen 1856 og hustru Johanne L. Andersdatter 1854 Hanna Gustava Jakobsdatter 1881 (1831)?? 17 18 april Skomaker Andreas Kristoffersen 22 år til Owatona
18 19 mai   Arbeider Kristen Pedersen		22 år  til Wisconsin - Se nr 7
19 25 mai   Arbeider Ole Amundsen			26 år  til Michigan

        og hustru Karen				28 år
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó  - Skien Genealogical Page - Jan Christensen