Utreist 1887 fra Gjerpen
 
10 mars 1887 
1 Arbeider Peder Pedersen				17 år    til New York
2 Pike Ingeborg Sem					30 år til    New York
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Ó - Skien Genealogical Page    - Jan Christensen